Interesse3.png

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep geëngageerde burgers uit de regio Rotselaar, Haacht en hun aangrenzende gemeenten. Het is onze ambitie om actief bij te dragen aan een duurzame en klimaat neutrale samenleving.

Het potentieel van lokale duurzame energiebronnen (wind, zon en biomassa) is enorm, maar blijft onvoldoende ontgonnen in onze gemeente/regio. Klimkracht treedt op als accelerator voor de noodzakelijke energietransitie.

We beschouwen de lokale besturen, organisaties en bedrijven als belangrijke partners en we willen bijdragen aan het waarmaken van hun klimaatdoelstellingen.

 

Onze geschiedenis

Klimkracht is ontstaan uit LICHT Rotselaar/Haacht. LICHT staat voor 'Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare energie Transitie’. LICHT Rotselaar/Haacht kwam in 2019-2020 tot stand onder de coördinatie van IGO met de ondersteuning van het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant. De LICHT-groep kreeg in 2020, samen met acht andere LICHT-groepen in Vlaams-Brabant, professionele begeleiding van Ecolife en Ecopower.

 

Na de opleiding werd een samenwerking met de in onze streek actieve burgercoöperatie ECoOB opgezet om concrete projecten te kunnen realiseren.