shutterstock_764462014.jpg

Duurzame energie

Samen met de burgercoöperatie ECoOhelpen we lokale overheden, bedrijven, scholen en non-profit organisaties hun energiefactuur te verlagen én tegelijkertijd hun klimaatdoelstellingen te realiseren. Dit d.m.v. PV-installaties (photovoltaische panelen of “zonnepanelen”) op hun daken.

Vele van deze organisaties beschikken niet over voldoende eigen middelen om dit te realiseren, ontbreekt het aan expertise of eenvoudigweg de nodige tijd.  Klimkracht en ECoOB (Energie Coöperatie Oost-Brabant) werken intens samen om deze organisaties te ontzorgen door zowel de financiering, de installatie als het beheer van de PV-installatie voor hun rekening te nemen.  

 

De opgewekte elektriciteit wordt afgenomen door de eigenaar van het dak die de coöperatie hiervoor een vergoeding betaalt. Hierbij wordt er steeds naar gestreefd om een tarief te hanteren dat lager ligt dan het huidig betaalde tarief.

Verder onderzoeken we eveneens andere vormen van hernieuwbare energie en bekijken we hoe we de energie-efficiëntie kunnen verhogen.  Hierbij willen we  ook aandacht besteden aan mensen in energie-armoede.

Energie democratie

We nemen energie in eigen handen. De zon schijnt voor iedereen. Het is een onuitputtelijke bron van hernieuwbare energie die we oogsten met onze zonnepanelen.

De financiering van onze projecten gebeurt met kapitaal dat bij burgers wordt opgehaald. Klimkracht werkt hiervoor samen met energiecoöperatie
ECoOB.  In ruil voor hun investering krijgen zij stemrecht in de coöperatie, mede-eigenaarschap van de installaties en delen zij mee in de winst die de coöperatie maakt.

 

Zodra een project concreet wordt, krijgen lokale burgers, werknemers of bewoners, de mogelijkheid om in te tekenen als coöperant voor de financiering ervan.

 

Burgers dragen zo niet langer alleen de lasten, maar genieten ook van de lusten als het gaat over energie.